تبلیغات

در سال 2000، فدراسیون جهانی كشتی برترین های كشتی آزاد قرن را معرفی كرد كه در این بین عبدالله موحد، غلامرضا تختی و رسول خادم جزو 20 نفر برتر قرن قرار گرفتند.

برترین های كشتی آزاد در قرن بیستم و عناوین آنها به ترتیب زیر هستند:

1-     الكساندر مدوید(شوروی سابق) متولد 1937 مینسك. عناوین: 3 طلای المپیك، 7 طلای جهان، یك نقره و برنز جهان

2-     آرسن فادزایف(شوروی سابق)متولد 1962 مسكو. عناوین: 2 طلای المپیك، 6 طلا و یك نقره جهان

3-     ماخاربك خادراتسف(شوروی سابق)متولد 1964 اوستیای شمالی. عناوین: 2 طلای المپیك، یك نقره المپیك، 5 طلا، 2 نقره و یك برنز جهان

4-     سرگئی بلوگلازوف(شوروی سابق) متولد 1956 كالینینگراد. عناوین: 2 طلای المپیك، 6 طلا و یك نقره جهان

5-     والنتین یوردانف(بلغارستان) متولد 1960. عناوین: یك طلا و یك برنز المپیك، 7طلا، 2 نقره و یك برنز جهان

6-     بروس بومگارتنر(آمریكا) متولد 1960. عناوین: 2 طلا، یك نقره، یك برنز المپیك، سه طلا، سه نقره و سه برنز جهان

7-     سوسلان آندیف(شوروی سابق)متولد 1952 اوستیای شمالی. عناوین: 2 طلای المپیك، 4 طلا، یك نقره جهان

8-     لوان تدیاشویلی(شوروی سابق) متولد 1948 گگموبانی(در گرجستان). عناوین: 2 طلای المپیك، 4 طلا و یك نقره جهان

9-     جان اسمیت(آمریكا) متولد 1966. عناوین: 2 طلای المپیك، 4 طلای جهان

10-    مصطفی داغستانلی(تركیه) متولد 1932. عناوین: 2 طلای المپیك، 3 طلای جهان

11- عبدالله موحد(ایران)متولد 1940 بابلسر: یك طلای المپیك، 5 طلای جهان

11-    یوجی تاكادا(ژاپن)متولد 1954. عناوین: یك طلا و یك برنز المپیك، 4 طلا و یك برنز جهان

12-    غلامرضا تختی(ایران) متولد 1930 تهران: یك طلای المپیك و 2 نقره المپیك، 2 طلا و 2 نقره جهان

13-    الكساندر ایوانیسكی(شوروی سابق) متولد 1937 كراسنولیمانسكیو. عناوین: یك طلای المپیك، 4 طلای جهان

14- بوایسار سایتی‌اف(روسیه) متولد 1975 خاساویورت. عناوین: یك طلای المپیك، 3 طلای جهان(تا سال 2000)

14- ولادیمیر یومین(شوروی سابق) متولد 1952 اومسك. عناوین: یك طلای المپیك، 4 طلا، یك نقره و یك برنز جهان

17- رسول خادم(ایران) متولد 1972 مشهد: یك طلا و یك برنز المپیك، 2 طلا و یك نقره جهان


18- احمد آئیك(تركیه) متولد 1938. عناوین: یك طلا و یك نقره المپیك، 2 طلا و یك نقره جهان

19- ایوان یاریگین(شوروی سابق) متولد 1948 كمروسكایا. عناوین: 2 طلای المپیك، یك طلای جهان

20- آناتولی بلوگلازوف(شوروی سابق) متولد 1956 كالینینگراد. عناوین: یك طلای المپیك، 3 طلا و یك برنز جهانارسال توسط سید مهدی غمیلویی
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
نظر سنجی
دلیل ناکامی اخیر تیم ملی کشتی از نظر شما چه بوده؟


پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin